Адвокатски преглед 2–3/2006

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТАПрокурорът в досъдебното производство

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

Декларация относно данъка върху добавената стойност

СТАТИИ

Европейска харта за статута на съдиите

Любомир Владикин – Обжалване на ревизионния акт по административен ред

Асен Запрянов – Въпроси на устройството на територията

Людмила Николова – Прокурорът в досъдебното производство според новия Наказателно-процесуален кодекс

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Доклад на Висшия контролен съвет на адвокатурата в България за 2005 г.

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съдза периода 02.2005 г.—02.2006 г.

Финансов отчет на главния секретар на ВАС за финансовата 2005 г., обхващаща периода 1.01.2005 г. — 31.12.2005 г.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 25.02.2005—24.02.2006 г.

Общо събрание на адвокатите от страната

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Относно изработването на проект за Граждански процесуален кодекс

Във Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия