Адвокатски преглед 3/2008

Спорни нововъведения при провеждане на отчуждаванията по ЗОбСАдвокатската тайна и мерките срещу изпирането на пари

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Добринка Радойнова, Лидия Петкова – Бъбречният травматизъм като телесна повреда по Наказателния кодекс

Катерина Граматикова – Адвокатската тайна и мерките срещу изпирането на пари

Асен Запрянов – Спорни нововъведения при провеждане на отчуждаванията по Закона за общинската собственост

ДИСКУСИИ

Васил Петров – Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност

ИЗБОР НА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

Решение на Избирателната комисия за провеждане на избор за висши органи на адвокатурата от 25.02.2008 г.

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Обръщение до Висшия адвокатски съвет от Асен Запрянов — адвокат от Пловдивската адвокатска колегия

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

Проф. Й. Фаденхехт за адвокатските права на жените юристки

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

Решение № 1 от 28 февруари 2008 г. по конституционно дело № 10 от 2007 г.