Адвокатски преглед 3/2009

Делото Кудешкина срещу Русия

ISBN: 1313-7204

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Делото Кудешкина срещу Русия

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Решение № 108/26.02.2009 г. по гр. д. № 4367/2008 г. на ВКС, I г. о.