Адвокатски преглед 3/2010

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Георги Димитров – За прилагането на Закона за защита на личните данни спрямо адвокатите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 22.02.2009 г. до 27.02.2010г.

Финансов отчет на главния секретар на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2009 г., обхващаща периода 1.01.2009-31.12.2009 г.

Отчетен доклад на председателя за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 22.02.2009 г.-27.02.2010 г.

Доклад на Висшия контролен съвет за 2009 г.

Решения на Общото събрание на адвокатите в страната

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет