Адвокатски преглед 3/2013

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

ISBN: 1313-7204

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2012 г. до 22.02.2013 г.

Финансов отчет на главния секретар на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2012 г., обхващаща периода 1.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 2012- 20.02.2013 г.

Доклад на Висшия контролен съвет за 2012 г.

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Делото Димитър Кръстев срещу България