Адвокатски преглед 3/2014

Общо събрание на адвокатите от страната

ISBN: 1313-7204

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 22.02.2013 г. до 22.02.2014 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2013 г., обхващаща периода 1.01.2013 – 31.12.2013 г.

Доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 10.05.2013 г. – 22.02.2014 г.

Доклад на Висшия контролен съвет за 2013 г.

СТАТИИ

Иванка Иванова – 150 години от рождението на д-р Александър Радев

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет