Адвокатски преглед 3/2015

Делото Масзни срещу Румъния

ISBN: 1313-7204

ДИСКУСИЯ „СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ – АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА РЕАЛНО УЧАСТИЕ В ПРАВОСЪДИЕТО“

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Христо Христев - Прилагане на преюдициалното запитване в наказателното производство

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Делото Масзни срещу Румъния

Светла Маргаритова - След решението Пенчеви срещу България Върховният касационен съд трябва да преосмисли концепцията си за „най-добрия интерес на детето“

ДИСКУСИИ

Галина Иванова - Защитени ли са правата на обвиняемите за направени по наказателните дела разноски за вещи лица?

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет