Адвокатски преглед 3/2016

Държавното устройство на Съединенитe Щати (Произход, развитие и правна същност на първата модерна демокрация)

ISBN: 1313-7204

Държавното устройство на Съединенитe Щати (Произход, развитие и правна същност на първата модерна демокрация) – проф. д-р Л. Владикин