Адвокатски преглед 3/2017

Насилие над деца в България

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Цветанка Спасова - Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. и прилагането є в Република България

Наташа Добрева - Насилие над деца в България

Виктор Симеонов - Кратък преглед на решенията на Конституционния съд за задължително тълкуване на конституционни разпоредби, с чиито норми се уреждат изменението и допълнението на Конституцията и приемането на нова Конституция

Благой Златанов - Съдбата на обезпеченията по отделните вземания, записани в контокорентната сметка, с оглед действието на признатото салдо

ДИСКУСИИ

Цветомир Тодоров - Евтаназията в България – конституционноправни аспекти

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет