Адвокатски преглед 3/2022

Защо, кога и как да пазим правото от закона?

Не се предлага

СТАТИИ

Защо, кога и как да пазим правото от закона?

(За ценностния подход в правото и управлението) –Михаил Екимджиев

Сто и десет години от приемането на първия Закон за административното правосъдие – Евгени Йочев

Правосубектност на Българската православна църква – Българска патриаршия – Мария Кьосева

РЕЦЕНЗИИ

„Бежанско право“ – един дългоочакван труд на книжния пазар – Димитър Киров

„Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България“ – сборник с интервюта, статии и коментари – Вяра Ангелова

СЪДЕБНА  ПРАКТИКА

Определение № 74/22.02.2022 г. на Върховния касационен съд, Търговска колегия, I отделение

ЮРИДИЧЕСКОТО  ОБРАЗОВАНИЕ

Писмо на Съюза на юристите в България до министъра на правосъдието и министъра на образованието

ПРАВНА  КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СТАТИИ

Защо, кога и как да пазим правото от закона?

(За ценностния подход в правото и управлението) –Михаил Екимджиев

Сто и десет години от приемането на първия Закон за административното правосъдие – Евгени Йочев

Правосубектност на Българската православна църква – Българска патриаршия – Мария Кьосева

РЕЦЕНЗИИ

„Бежанско право“ – един дългоочакван труд на книжния пазар – Димитър Киров

„Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България“ – сборник с интервюта, статии и коментари – Вяра Ангелова

СЪДЕБНА  ПРАКТИКА

Определение № 74/22.02.2022 г. на Върховния касационен съд, Търговска колегия, I отделение

ЮРИДИЧЕСКОТО  ОБРАЗОВАНИЕ

Писмо на Съюза на юристите в България до министъра на правосъдието и министъра на образованието

ПРАВНА  КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет