Адвокатски преглед 3-4/2020

За „гражданската конфискация“, „незаконно придобитото имущество“ и вулгаризацията на Правото (II)

ISBN: 1313-7204

За „гражданската конфискация“, „незаконно придобитото имущество“ и вулгаризацията на Правото (II) – Георги Атанасов