Адвокатски преглед 3–4/2003

Директиви на Европейския парламент на Съвета на ЕвропаПРОБЛЕМИ на собствеността в Търговския закон

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

Адвокатурата и съдебната реформа

ДИРЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Директива № 2001/97/ЕО за изменение на Директива на Съвета 91/308/ЕИО за предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари

Директива № 91/308/ЕИО за предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари

СТАТИИ

Асен Запрянов – За адвокатската карта и адвокатското пълномощно

Александър Тризлинцев – За етичния кодекс на адвоката

Даниела Доковска – Висшите полицаи, законът и правосъдието

Весела Ганчева – Предмет на колективния трудов договор — проблеми в практиката

Людмила Велкова – Особености на уреждането на собствеността при прилагане на някои разпоредби на Търговския закон

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

Валентин Бенатов – „Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов“

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия