Адвокатски преглед 3–4/2004

За дисциплинарната отговорностОсновни принципи на съдебномедицинските експертизи

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Семих Гюнер – Дисциплинарната отговорност на адвоката в Турция

Бояна Августа Берчи – Дисциплинарната отговорност на румънските адвокати

Любомир Владикин – Апорт — непарична вноска в капитала на търговско дружество. Същност, предмет, оценка, данъчно облагане с ДДС, данъчна основа на облагаемата доставка

Александър Ив. Тризлинцев и Георги Д. Челебиев – Съдебна делба на гори и земи от горския фонд

Добринка Радойнова – Основни принципи на съдебномедицинските експертизи в контекста на наказателното и гражданското право

ХРОНИКА

Новоизбрани адвокатски съвети — 2004 г.

Избори на централни органи на българската адвокатура

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — търговска колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия