Адвокатски преглед 4/2009

130 ГОДИНИ УЧРЕДИТЕЛНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 1879–2009 Г.

ISBN: 1313-7204

130 ГОДИНИ УЧРЕДИТЕЛНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 1879–2009 Г.

Извадки от „Алманах на Българската Конституция“ (По случай създаване третото българско царство)

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет