Адвокатски преглед 4/2012

„Поемане“ на търговско предприятие по смисъла на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Олег Михайлов - „Поемане“ на търговско предприятие по смисъла на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон

Бисерка Маринова - За имуществената отговорност на собствениците в етажната собственост

Радослава Йорданова - Давността при административното наказване – проблеми в практиката

Герасим Геров - Критичен поглед към практическото приложение на института „предварителна проверка”

ДИСКУСИИ

Васил Петров - За приемането на наследство и доказването му – няколко спорни въпроса в практиката

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Светла Маргаритова - Бъдещето на Европейския съд по правата на човека след конференцията в Брайтън и задълженията на европейските държави

16 АПРИЛ – ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА

Приветствие на президента на Република България Росен Плевнелиев по случай 16 април – Деня на Конституцията и юриста

Слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска, произнесено в Съюза на юристите в България по случай 16 април – Деня на Конституцията и юриста

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Решение № 46/21.02.2012 г. по гр. д. № 821/2011 г. на ВКС, IV г. о.

Решение № 354/27.01.2012 г. по гр. д. № 945/2011 г. на ВКС, III г. о.

Определение № 303/9.01.2012 г. по адм. д. № 4917/2011 г. на ВАС, VII о.