Адвокатски преглед 4/2014

ТЪРЖЕСТВЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „135 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ“

ISBN: 1313-7204

ТЪРЖЕСТВЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „135 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ“

Слово на Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет

Слово на проф. д-р Лазар Груев – председател на Върховния касационен съд

Слово на проф. д-р Милко Палангурски

Благослов от Негово Светейшество Патриарх Неофит

СТАТИИ

Михаил Екимджиев - Хроника на един предизвестен провал. Неразумните мерки на държавата за осигуряване на „разумен срок“ на съдебните дела

Радослава Йорданова - Административното наказване при бланкетните и препращащите норми

Любомир Владикин - Отговорност на участващите в гражданско дружество лица за задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски

Румен Петров - За възстановителното правосъдие

Васил Петров - Противозаконна ли е разпоредбата на чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс?

ПРАВНА КНИЖНИНА

Васил Мръчков - Една богата на правни знания книга, която се чете с удоволствие Валентин Брайков. Договорът за продажба – спътник на цивилизацията. С.: Сиби, 2014, 173 с.

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет