Адвокатски преглед 4/2016

Спира ли частичният иск давността за непредявената част от вземането?

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Валентин Брайков – Спира ли частичният иск давността за непредявената част от вземането?

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Делото Алексей Петров срещу България

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Димитър Александров - Обща характеристика на нетарифните мерки върху вноса и износа във вътрешния пазар на Европейския съюз

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

IN MEMORIAM

Почина големият български адвокат, председателят Еню Комитов