СТАТИИ

Патриархът на българското конституционно право. 160 години от рождението на професор Стефан Киров – Наталия Киселова

Юридическо битие и юридическа сила на Международните одиторски стандарти, приложими според Закона за независимия финансов одит – Олег Михайлов

Правото на съдебна защита и правото на обезщетение за вреди, причинени на субекта на данни от администратор или обработващ лични данни – практически аспекти – Станимира Чюбатарова-Николова

ДИСКУСИИ

COVID-19 – професионално заболяване за медицинските специалисти – Мария Шаркова, Енчо Динев

За определянето на височината на сградата при терен с голяма денивелация – Благой Златанов

РЕЦЕНЗИИ

Познатият непознат Марко Тотев – Лора Дончева

Адвокат Йордан Минчев, или разказът за миналото като дълг към бъдещето – Васил Т. Василев

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“

Обобщен анализ на изследването на делата на Конституционния съд на Република България, по които е взел участие Висшият адвокатски съвет (2010–2019

Обобщен анализ на тълкувателните решения на Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд по делата, по които е взел участие Висшият адвокатски съвет (2010–2019)

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет