Адвокатски преглед 4/2022

Европейските стандарти за независимост на съдиите и прокурорите: паралели и различия

Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Европейските стандарти за независимост на съдиите и прокурорите: паралели и различия – Иванка Иванова

Правосубектност на местните поделения на Българската православна църква – Българска патриаршия – Мария Кьосева

РЕЦЕНЗИИ

Евгени Йочев. Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944–1948) – Любомир Огнянов

ПРАВНА  КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет