Адвокатски преглед 4/2023

Законодателните промени относно медиацията по висящи съдебни дела

СТАТИИ

Законодателните промени относно медиацията по висящи съдебни дела в Закона за медиацията и в Гражданския процесуален кодекс – Албена Пенова

Преди сто години. Четвъртото общо годишно събрание на Съюза на българските съдии (13 и 14 април 1923 г.) – Евгени Йочев

СЪДЕБНА  ПРАКТИКА

Решение № 3206/27.03.2023 г. по адм. д. № 11509/2022 г. на Върховния административен съд, III отделение

ПРАВНА  ПОМОЩ

Отчетен доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ през 2022 година

Отчет за дейността на Националното бюро за правна помощ за периода 2019–2023 година.

ПРАВНА  КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет