Адвокатски преглед 4–5/2010

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДИЛИЩА ЗА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ISBN: 1313-7204

16 АПРИЛ – ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА

Приветствено слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска, произнесено на тържественото честване в Съюза на юристите

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДИЛИЩА ЗА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Кръгла маса на тема: „Необходими законодателни промени за противодействие на организираната престъпност и корупцията“

Криминологическо изследване

Иванка Иванова - Рискове пред създаването на специализиран съд за корупцията и организираната престъпност

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Резолюция на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) относно правната помощ в България

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет