Адвокатски преглед 5/2009

Указания към процесуалните представители на страните в писменото и устното производство пред Съда на Европейските общностиIN MEMORIAM Асен Запрянов

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Асен Запрянов – Законът за управление на етажната собственост отмени Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Указания към процесуалните представители на страните в писменото и устното производство пред Съда на Европейските общности

IN MEMORIAM

Людмила Велкова – В памет на колегата Асен Запрянов

Асен Запрянов – Библиография

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

В правните списания