Адвокатски преглед 5/2014

Правила за адвокатите

ISBN: 1313-7204

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

М. Молло - Правила за адвокатите

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 17-18 май, 31 май 2014 г.

Поздравление на Висшия адвокатски съвет до адвокат Тодор Бурилков, председател на Висшия адвокатски съвет (1992–1998 г.)

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет