Адвокатски преглед 5/2016

Съдебните заседатели в България

ISBN: 1313-7204

Радостина Ангелова – Съдебните заседатели в България