Адвокатски преглед 5/2020

Делото Мустафа срещу България

ISBN: 1313-7204

ПАНДЕМИЯТА ОТ СОVID-19

Принципи относно третирането на лишените от свобода лица в контекста на пандемията от коронавирусната болест (COVID-19)

Решение на Федералния конституционен съд на Германия относно разглеждане на привременни мерки, с които се иска временно спиране на наложената забрана на религиозни събирания в църкви, джамии, синагоги и събирания на други религиозни общности

ДИСКУСИИ

Нищожни ли са сделките на хората с психически заболявания и интелектуални дефицити. Бележки по решение № 143/16.12.2019 г. по гр. д. № 2729/2018 г. на ВКС, ІІІ г. о. – Васил Петров

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Делото Мустафа срещу България

РЕЦЕНЗИИ

Кога словото е свободно (Рецензия за „Свобода на словото“ на д-р Симона Велева) – Анастас Пунев

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Решение № 16 501/04.12.2019 г. по адм. д. № 12 032/2019 г. на ВАС – 5-членен състав – II колегия

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания