Адвокатски преглед 6/2021

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

За „гражданската конфискация“, „незаконно придобитото имущество“ и вулгаризацията на Правото (III). Може ли конститутивните искове да са осъдителни? – Георги Атанасов

Важни изисквания при налагането на санкции на ученици – Яна Кузманова

ВЪВ  ВИСШИЯ  АДВОКАТСКИ  СЪВЕТ

Тест и казуси за изпита за адвокати и младши адвокати на 12–13 юни и 26 юни 2021 г.

ПРАВНА  КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет