Адвокатски преглед 5-6/2022

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати 

Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

150 години от рождението на Никола Мушанов – Евгени Йочев

ДИСКУСИИ

Два процесуални аргумента за отговорността на наследника, приел по опис – Васил Петров

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“

Поуките на залеза. Една лична равносметка – Валентин Брайков

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Решение № 2/14.02.2022 г. на Върховния касационен съд, II наказателно отделение

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати на 21, 22 май и 11 юни 2022 г.