Адвокатски преглед 5–6/2004

юрисдикцията, лошото администриране, пристрастността и съдебната намеса в арбитражатълкувателни решения на ВКС и ВАС

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Асен Запрянов – Режим на висящите административни и съдебно-административни производства при влизане в сила на Закона за устройство на територията (§ 6, 8, 9 и 12 от преходните разпоредби на ЗУТ)

Добринка Радойнова – За понятията „болка“ и „страдание“ в чл. 130, ал. 2 от Наказателния кодекс и в съдебната медицина

Ивайло Дерменджиев – Възражения срещу юрисдикцията, лошото администриране, пристрастността и съдебната намеса в арбитража

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Четвърта среща на Регионалния съвет на адвокатурите от Югоизточна Европа

Генерална асамблея на Съюза на адвокатските съвети от балканските държави

Национална конференция на Висшия адвокатски съвет с ръководствата на адвокатските колегии от страната

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия