Адвокатски преглед 5–6/2007

Проблеми на правната помощ – национална конференция

ISBN: 1313-7204

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Седма национална конференция на ръководните органи на българската адвокатура на тема „Проблеми на правната помощ“

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

Работен вариант на проекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ от 11.04.2007 г.

Указания на основание чл. 8, т. 1 и т. 6 от Закона за правната помощ

ЗПП във връзка с допускането, осъществяването и отчитането на правната помощ

Указания на НБПП относно актовете, които следва да бъдат издавани от органите по чл. 25

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС