Адвокатски преглед 5–6/2011

ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕНЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДА

ISBN: 1313-7204

ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕ

Маргарита Илиева - Полицейското насилие в България през погледа на Европейския съд по правата на човека – безправие и безнаказаност

НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДА

Доклад на делегацията на Европейската асоциация на съдиите

Писмо на Съюза на съдиите в България

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Делото Звездев срещу България

ИНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Инструкция за действията, които могат да извършват органите на досъдебното производство по отношение на адвокати

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Определение от 6.11.2009 г. по в.ч.гр.д. № 938/2009 г. на Русенския окръжен съд, гражданско отделение