Адвокатски преглед 6/2006

неплащането на данъци като престъплениеизпълнение на чуждестранни съдебни решения

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

За разделението на властите и за самостоятелността на съдебната власт

СТАТИИ

Асен Запрянов – Вписване

Асен Запрянов – Бележки по последните изменения и допълнения на ЗУТ (ЗИДЗУТ, обн., ДВ, бр. 103 от 23.02.2005 г.)

Здравко Славчев – Престъпление по чл. 227б НК ли е неплащането на данъци

Иван Владимиров – Признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни арбитражни решения в Република България 

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС през 2006 г

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска и търговска колегия