Адвокатски преглед 6/2013

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА – ПЛЕВЕН, 8 ЮНИ 2013 Г.

ISBN: 1313-7204

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА НА ТЕМА: „ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА АДВОКАТУРАТА“

Юрий Бошнаков – Дейност на адвокатските съвети за защита на правата на адвокатите

Валентин Бенатов – За самоиздръжката на адвокатурата

Ели Христова – Информация за квалификационната дейност на Висшия адвокатски съвет

Йордан Йорданов – Относно необходимостта от изработване и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Емил Ядков - Становище на Адвокатската колегия – Благоевград, за започване на процедура по изменение на Закона за адвокатурата

Ели Христова – Информация за квалификационната дейност на Висшия адвокатски съвет

СТАТИИ

Борис Йовчев – Вътрешноправното прилагане на договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на САЩ

ДИСКУСИИ

Иво Хинов – Значение на правото на защита при формиране на обоснованото предположение в производството по чл. 64 НПК

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ИЗБОРИ ЗА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

Решение № 141/10.06.2013 г. по дело № 3191/2013 г., ВКС, II г. о.

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет