Адвокатски преглед 6/2014

Цоньо Цонев срещу България

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Стефан Тихолов - Задължение за подаване на данъчни декларации

Любомир Владикин - Приложима ли е разпоредбата на чл. 26, ал. 7 ЗДДФЛ при данъчното облагане на доходите на адвокати

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Цоньо Цонев срещу България (№ 3)

135 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Ив. Кр. Стойчев - Въпросът за народното знаме в Учредителното събрание

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет