Адвокатски преглед 6/2020

Достъп до конституционно правосъдие чрез съдилищата в Европейския съюз

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Достъп до конституционно правосъдие чрез съдилищата в Европейския съюз – Райна Георгиева-Толкингтън

ДИСКУСИИ

Еволюционно развитие или революционна промяна в разбиранията на Конституционния съд – Румен Ненков

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Кратката история на една заповед

Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г.

Жалба до Върховния административен съд от адвокатите Мария Шаркова, Емилия Недева, Снежана Стефанова и Теодор Стоев срещу Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г.

Заповед № РД-01-271/19.05.2020 г.

Онлайн обучения на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ по време на извънредното положение
и извънредната епидемична обстановка (март – май 2020 г.)

РEЦЕНЗИИ

Ценно изследване за несменяемостта на съдиите и прокурорите в България до 1944 година –
Любомир Огнянов

За книгата „Унищожаемост на договорите поради измама“ – Красен Стойчев

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ