Адвокатски преглед 6-7/2018

Алтернативни методи за обезщетяване на пациенти за вреди

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Алтернативни методи за обезщетяване на пациенти за вреди, настъпили при или по повод оказване на медицинска помощ – Мария Шаркова

Правна уредба на договора за текуща сметка според турския Търговски кодекс – сравнителноправен анализ – Благой Златанов, Сузан Руфат

Кой какво доказва при отрицателния установителен иск за собственост. Разсъждения върху по-новата съдебна практика – Николай Генчев

Защитникът в наказателното производство по делата за престъпления, извършени от непълнолетни – Боян Бележков

Необходима ли бе криминализацията на някои деяния по транспорта? – Радослава Йорданова

ДИСКУСИИ

Решение, намерено в превода. За предизвикателствата пред съвременния конституционализъм в светлината на Решение № 13 от 2018 г. по к. д. № 3/2018 г. – Райна Георгиева-Толкингтън

Права на човека

Реч на проф. Малгожата Герсдорф, председател на Върховния съд на Република Полша, произнесена на организираната от Федералния съд на Германия (Bundesgerichtshof) конференция: Върховенството на правото в Полша: пропуснати възможности? Карлсруе, 19–20 юли 2018 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СТАТИИ

Алтернативни методи за обезщетяване на пациенти за вреди, настъпили при или по повод оказване на медицинска помощ – Мария Шаркова

Правна уредба на договора за текуща сметка според турския Търговски кодекс – сравнителноправен анализ – Благой Златанов, Сузан Руфат

Кой какво доказва при отрицателния установителен иск за собственост. Разсъждения върху по-новата съдебна практика – Николай Генчев

Защитникът в наказателното производство по делата за престъпления, извършени от непълнолетни – Боян Бележков

Необходима ли бе криминализацията на някои деяния по транспорта? – Радослава Йорданова

ДИСКУСИИ

Решение, намерено в превода. За предизвикателствата пред съвременния конституционализъм в светлината на Решение № 13 от 2018 г. по к. д. № 3/2018 г. – Райна Георгиева-Толкингтън

Права на човека

Реч на проф. Малгожата Герсдорф, председател на Върховния съд на Република Полша, произнесена на организираната от Федералния съд на Германия (Bundesgerichtshof) конференция: Върховенството на правото в Полша: пропуснати възможности? Карлсруе, 19–20 юли 2018 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет