Адвокатски преглед 6–7/2009

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС???

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Константин Пехливанов – Принципът на съразмерността в европейското административно право

АДВОКАТУРАТА В ЧУЖБИНА

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС???

Становище на Висшия адвокатски съвет по конституционно дело №4/2009 г.

Решение № 4 по конституционно дело № 4 от 2009 г.

Искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционността на някои разпоредби от ГПК

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет