Адвокатски преглед 6–7/2010

Тестове и казуси за изпита за адвокати и младши адвокати

ISBN: 1313-7204

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от юни 2005 г.

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от юни 2006 г.

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от ноември 2006 г.

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от ноември 2008 г.

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от ноември 2009 г.