Адвокатски преглед 7/2002

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

Вместо уводна статия

СТАТИИ

Момяна М. Гунева – Някои размисли за разширителното тълкуване и прилагане на чл. 282 НК

Светлин Микушински – Констативните нотариални актове — същност, производство и приложно поле

ДИСКУСИИ

Александър Ив. Тризлинцев – Бележки против израза „клиенти на адвокатурата“

Асен Запрянов – Задънени улици (тупици) и приложението на чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 ЗУТ

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

С. С. Бобчев – Ликове на първи български юристи

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нов компютърен експертен продукт от фамилията КЕПСИ за юристи

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия