Адвокатски преглед 7/2007

изпълнението срещу държавни учреждения в светлината на практиката на Европейския съд Междудържавното сътрудничество по превенция на изпирането на пари

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Катерина Граматикова – Междудържавното сътрудничество по превенция на изпирането на пари съгласно конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г.

Снежана Сапунджиева – Проблеми на изпълнението срещу държавни учреждения в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати

Декларация на Висшия адвокатски съвет

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия