Адвокатски преглед 7/2011

Обръщение на Висшия адвокатски съвет на Република БългарияТЪРЖЕСТВЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АДВОКАТУРАТА

ISBN: 1313-7204

Обръщение на Висшия адвокатски съвет на Република България

НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДА

Протокол № 90/15.06.2011 г. от заседанието на Комисията по правните въпроси на 41-ото НС

ТЪРЖЕСТВЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АДВОКАТУРАТА В гр. РУСЕ, 4.06.2011 Г.

Слово на председателя на Висшия адвокатски съвет, произнесено на Тържествената национална конференция на адвокатурата в гр. Русе, посветена на 135-годишнината от процеса срещу Ботевите четници и 110-годишнината от смъртта на техния защитник Илия Цанов

ДИСКУСИИ

Васил Петров - Една законодателна аномалия в административното правораздаване

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Решение № 235/15.06.2011 г. по гр. д. № 1324/2010 г. на ВКС, II г.о.

Определение № 2371 на Административен съд – София-град, 26.05.2011 г.