Адвокатски преглед 7/2012

„Абсолютната необходимост“ за употреба на сила при задържане на престъпник

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Антон Гиргинов – „Абсолютната необходимост“ за употреба на сила при задържане на престъпник (термини и тълкувания)

Тодор Ефремов - За правния характер на репатрирането на моряците

Светла Маргаритова - Анализ на статистическите данни за движението на българските жалби пред Европейския съд по правата на човека

Петър Кандиларов – Адвокати – кметове на Варна

IN MEMORIAM

Валентин Брайков - 100 години от рождението на проф. Живко Сталев (17.05.1912 г. – 20.02.2008 г.)

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска по повод на откриването на новата сграда на българската адвокатура

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Определение № 315/21.06.2012 г. по ч. гр. д. № 302/2012 г. на ВКС, I г. о.