Адвокатски преглед 7/2015

Наръчници на НБПП за прилагането на Закона за правната помощЗакон за правната помощ

ISBN: 1313-7204

Наръчник за предоставяне на правна помощ от служебни адвокати

Наръчник за адвокатските съвети по прилагането на Закона за правната помощ

Наръчник за предоставяне на правна помощ от прокурора и разследващите органи

Наръчник за предоставяне на правна помощ от съдилищата

Закон за правната помощ