Адвокатски преглед 7/2016

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 21–22 май, 4 юни 2016 г.

ISBN: 1313-7204

МЕДИЦИНСКАТА ОТГОВОРНОСТ (ЛЕКАРСКАТА (МЕДИЦИНСКАТА) ГРЕШКА И ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“). 2014–2016 Г. ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО. СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН СЪВМЕСТНО ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АДВОКАТИТЕ (UIA), ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ЮФ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“, СОФИЯ, 24.06.2016 Г.

Ангелина Лазарова - Случайност или предопределеност на лекарската грешка – наказателноправни аспекти, практика, доказване

Димитър В. Димитров - Лекарска (медицинска) грешка – развитие на нормативната уредба и съдебната практика

Евгения Кало - Застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал“ – правна уредба, специфики и практика

Дарина Зиновиева - Преглед на промените в законодателството в здравеопазването през периода 2014–2016 г.

СТАТИИ

Валентин Бенатов - В памет на Илия Цанов по случай 140-годишнината от процесите срещу Ботевите четници

Радослава Йорданова - Презумпцията в областта на административното наказване

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 21–22 май, 4 юни 2016 г. 

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет