Адвокатски преглед 7/2020

Делото Макфи срещу Франция

ISBN: 1313-7204

Статии

Пандемията от COVID-19 и упражняването на адвокатската професия в Германия – Сибила Игнатова

Някои аспекти на „престъпленията в името на честта“ – Елка Пороминска, Бригита Костова

Адвокатурата след първия български Закон за адвокатите – Евгени Йочев

ДИСКУСИИ

Въпросът за нищожните решения в етажната собственост – Стоян Ставру

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Делото Макфи срещу Франция

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Позиция на Висшия адвокатски съвет във връзка с безпрецедентните действия на Прокуратурата от последните месеци

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет