Адвокатски преглед 7/2022

Повече от безнаказаност: българският главен прокурор в практиката на ЕСПЧ

Не е налично Добави в любими

СТАТИИ 
Повече от безнаказаност: българският главен прокурор в практиката на Европейския съд по правата на човека – Иванка Иванова 

ДИСКУСИИ 
Възможността за релевиране на възражение, направено с допълнителния отговор на исковата молба в производството по търговски спорове – Ивайло Малинов 

ПРАВА НА ЧОВЕКА 
Министерство на правосъдието. Насоки за действие при предаване на дете

СЪДЕБНА  ПРАКТИКА 
Тълкувателно решение № 5/14.07.2022 г. на Върховния административен съд – ОСС от I и II колегия на ВАС