Адвокатски преглед 7–8/2003

Директиви на Съвета на Европаквалификация на адвокатитеза Димитър Пешев

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

Ненужна бюрокрация и канцеларщина

ДИРЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Директива 98/5/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година за улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията

Директива на Съвета от 22 март 1977 година за улесняване ефективното упражняване на свободата на предоставяне на адвокатски услуги (77/249/ЕИО)

СТАТИИ

Добринка Радойнова – Интерпретация на кръвонасяданията в съдебната медицина и медико-биологичната им квалификация

Асен Запрянов – За делбата на неурегулирани поземлени имоти

Виолета Костадинова – За квалификацията на адвокатите и продължаващото обучение

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

Изложение на Управителния съвет на Съюза на българските адвокати, адресирано до председателя на Народното събрание, 30 октомври 1940 г.

Хайнц Брам – „Не“-то на Димитър Пешев. Спасяването на 47 000 български евреи

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд