Адвокатски преглед 7–8/2006

адвокатска защита във възпитателните делазначението на Съдебната медицина за правораздаването

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Ралица Илкова – Допустим ли е разпитът на наказаното лице в съдебната фаза на административнонаказателното производство

Ганета Минкова – Встъпване и привличане в административния процес

Асен Запрянов – Целесъобразността при съдебните решения

Станислав Христов, Стойчо Раданов – Съдебната медицина – значението й за правораздаването и някои проблеми на съдебномедицинската експертиза у нас

Магдалена Борисова – За нуждата от адвокат във възпитателните дела за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ