Адвокатски преглед 7–8/2014

Делото Петков и Профиров срещу България

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Иван Ранчев - За лекарските грешки

Вергиния Мичева - Правото на име и неговата промяна според юриспруденцията на Европейския съд за правата на човека

Стефан Тихолов - Правна същност на данъчната декларация

Любомир Владикин - Анализ на разпоредбите с обратно действие на § 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение

ДИСКУСИИ

Иван Георгиев - Практически проблеми при налагането на глоба за извършено домашно насилие

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Делото Петков и Профиров срещу България

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет