Адвокатски преглед 8/2004

Наредба за минималните размери на адвокатските възнагражденияПравна уредба на имиграцията и бежанците

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Илиана Савова – Правна уредба на имиграцията и бежанците

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Асен Запрянов – Обжалване на одобрените проекти по чл. 134, ал. 1 и 2 вр. чл. 136, ал. 1 и чл. 132, ал. 1 от Закона за устройство на територията

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Указание на Висшия адвокатски съвет относно приложението на чл. 23 от Закона за адвокатурата

Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Комисията за борба с корупцията в съдебната система и Висшия адвокатски съвет

Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

ХРОНИКА

В Пазарджишкия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

Хари Хараламбиев – Една необходима енциклопедия по съдебна медицина

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска и търговска колегия