Адвокатски преглед 8/2007

Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъплениеДопустимост на споразумението в дисциплинарното производство по Закона за адвокатурата

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Станислав Нацев – Брачните договори в САЩ

Георги Митов – Допустимост на споразумението в дисциплинарното производство по Закона за адвокатурата

Катерина Граматикова – Приложното поле на Конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания

Васил Т. Василев – Енциклопедия на административното правосъдие в България

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия